Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på Helsfyr

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Helsfyr.

(Kunngjøring 20.12.2016:) Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Entra Eiendom AS (grunneier/utbygger). Forhandlingene gjelder utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Strømsveien 106, gnr./bnr. 130/167.

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Helsfyr. Ved enighet vil frem­forhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Strømsveien 106

Innspill eller spørsmål?

 

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer
    • Strømsveien 106, sak 16/988.

Kontaktperson ved spørsmål:

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.