Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale: felt S1 Furuset (Trygve Lies plass 1) og felt S5 Furuset (Søren Bulls vei)

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Etatbygg Furuset AS for gnr./bnr. 110/115 og 110/116.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201911138 og 201911141.

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd. 

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak  20/2943».


Kontakt

Marte Jervan Hoem
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80