Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Nils Hansens vei 27 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Nils Hansens vei 27 AS for gnr. 137, bnr. 39.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnr. 201818154.

 

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Henvendelser om denne saken merkes med «Sak 19/3325».

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.