Middelalderparken – oppstart av forhandlinger

Avtalen vil omhandle gjennomføring av reguleringsplan for Follobanen, og opparbeidelse av Middelalderparken.

middealderparken (kunngjøring)Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Bane NOR for gnr. 233 bnr. 473 m.fl.

Hva vil avtalen omhandle?

Avtalen vil omhandle gjennomføring av reguleringsplan for Follobanen, og rekkefølgebestemmelser §§ 7.1 og 7.2 om opparbeidelse av Middelalderparken.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. For mer informasjon om saken, se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201006489 og 201503184.

Spørsmål eller innspill?

Spørsmål og innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer 17/622.

Kontaktperson

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Anita Evensen, tlf. 40 7229 22
Hege Modell, tlf. 97 503 612