Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Marstrandgata 9 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Marstrandgata 9 & 11 AS for gnr. 227, bnr. 318, 388 og 492.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201802140. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 20/2640».

Kontakt

Matias Justvik
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80