Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Malerhaugveien 20 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder finansering og opparbeidelse/oppgradering av offentlige arealer i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Malerhaugveien 20 AS.

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse/oppgradering av offentlige arealer i området.


Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetates saksinnsyn, saksnummer 201509247.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 17/1227».

Frist

Høringsfrist er 2. august.

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland, tlf: 21 80 21 80, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no