Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Malerhaugveien 19-23 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring og finansiering av opparbeidelse/oppgradering av offentlig offentlig teknisk og grønn infrastruktur.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Malerhaugveien 19-23 AS om gjennomføring av reguleringsplan.

Avtalen regulerer finansering og gjennomføring av opparbeidelse/oppgradering av offentlig teknisk og grønn infrastruktur.

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201610661.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (klokken 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
  • Postadresse: postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo 
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.
  • Merk saken med «Sak 16/2040».

Høringsfrist er 23. juni 2019.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 
Telefon: 21 80 21 80