Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Løren – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter forhandler om opparbeidelse av fortau langs bebyggelsen i Lørenveien, og offentlig gang-/sykkelvei.

Løren

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Veidekke Eiendom AS for oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene i forslag til detaljregulering for Lørenveien 54 og Lørenvangen 19-21, gnr. 124 bnr. 75, 76, 77, 94 og 95 på Løren.

Utbyggingsavtalen dreier seg om oppfyllelse av rekkefølgekrav i planforslaget, i denne forbindelse opparbeidelse av fortau langs bebyggelsen i Lørenveien, og offentlig gang-/sykkelvei over eiendommen, som vist i planen. 

Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingene kan rettes til

 

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd.

Kontaktperson

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Birger Weld

Mobilnummer
476 71 474

E-post