Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - Vollebekk: Offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale for Lunden 25

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, legger ut forslag til utbyggingsavtale vedrørende gjennomføring av reguleringsplan for Lunden 25 til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Lunden 25 er oversendt til politisk behandling, og er tilgjengelig via Plan og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201205882, dokument nr. 87.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av offentlig gangvei gjennom eiendommen, del av Lunden, turvei D6 (grønn åre) samt nedgraving av høyspentlinje. 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo, merk saken 13/3431.
Kontaktpersoner ved spørsmål: Alexander Liland, telefon 02 180 og Kine Steien, telefon 02 180

Høringsfrist: 14.08.2015

Vedlegg

Fremforhandlet utbyggingsavtale for Lunden 23-25 (847219)

Høringsinstanser utbyggingsavtale Lunden 25 (849780)

Varslingsbrev offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Lunden 25 (849362)

Lunden 25 - Vedlegg 1 Høringsutkast – VPOR for Vollebekk 20. mars 2014 – veiledende plan for det offentlige rom på Vollebekk (845868)

Lunden 25 - Vedlegg 2 Kostnadsberegning med usikkerhetsanalyse av Concreto AS datert 13.02.2014 (L)(847246) (849266)

Lunden 25 - Vedlegg 3 Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser  til politisk behandling (846444)

Lunden 25 - Vedlegg 4 Kartskisse eiendomsavgrensning gnr_bnr 123_4,19,87 Målestokk 1500 (845895)

Lunden 25 - Vedlegg 5 Kartskisse realytelser (845898)

Lunden 25 - Vedlegg 6 Kartskisse arealer som skal avstås til Oslo kommune (845900)

Lunden 25 - Vedlegg 7 Kartskisse kontantytelser (845924)

Lunden 25 - Vedlegg 8  Avtale om garasjeanlegg med egne vedlegg (849268)

Lunden 25 - Vedlegg 9 Firmaattest