Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Storo/Lillo

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med grunneierne/utbyggerne av Nycoveien 2 og Sandakerveien 100-100 C.

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Storo/Lillo. Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til: 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer :

  • Nycoveien 2: 15/2740
  • Sandakerveien 100-100C: 15/1204

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland, e-post: alexander.liland@eby.oslo.kommune.no