Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Skøyen

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger  med eierne av Harbitzalléen 1 -7 og Drammensveien 149.

  • Møllergruppen Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Harbitzalléen 1 – 7, gnr. 30 bnr. 133 og 140 og gnr. 31 bnr. 60, 131, 161 og 296.
    Kart over området Harbitzalléen 1-7
     
  • Drammensveien 149 Nybygg AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 149, gnr. 3 bnr. 20.
    Kart over området Drammensveien 149

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Skøyen, herunder bidrag til gjennomføring av Fornebubanen med stasjon på Skøyen. Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene:

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til: 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer : 

  • Harbitzalléen 1 – 7: 15/2302 
  • Drammensveien 149: 15/2297

Kontaktperson ved spørsmål:

Anders L. Solheim, tlf. 469 65 588.