Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Skøyen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Skøyen

Drammensveien 126 og Drammensveien 145 og 147
I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med:

  • Drammensveien 126 TO AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 126, gnr. 3 bnr. 430.
  • Skøyen Atrium AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 145 og 147, gnr. 3 bnr. 190 og 194.

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Skøyen, herunder bidrag til gjennomføring av Fornebubanen med stasjon på Skøyen. Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer: 

  • Drammensveien 126: 15/3104
  • Drammensveien 149: 15/2974

Kontaktpersoner ved spørsmål

Margrethe Pran, tlf: 452 68 451, eller Anders L. Solheim, tlf: 469 65 588.