Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler Frysja/Kjelsås

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med grunneiere og utbyggere i området Frysja/Kjelsås.

Vi starter opp forhandlinger med følgende grunneiere og utbyggere:

  • Stor Oslo Prosjekt AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172, gnr, 59, bnr. 237, 323, 324.

Utbygging på Frysja skal i nødvendig grad forankres i utbyggingsavtaler i tråd med bystyrets vedtak til kommuneplan for 2008 punkt 2.4.

Utbyggingsavtale for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172, vil blant annet omfatte opparbeidelse av Frysjaveien mellom Kjelsåsveien og Maridalsveien, og opparbeidelse av Kjelsåsveien mellom Akerselva og Maridalsveien med tosidig fortau og eget anlegg for sykkel samt opparbeidelse av torg, allmenning, park og tursti. Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes til politisk behandling

Innspill til forhandlingene

Innspillet sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten:

Merk henvendelsen med saksnummer 15/1082.

Kontaktpersoner ved spørsmål

Tom Rustad tlf. 479 57 070, og Nils Harnæs tlf. 414 32 787