Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på Ensjø

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med grunneieren/utbyggeren av Fyrstikkalleen 17. 

  • Scandinavian Development AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Fyrstikkalleen 17, gnr./bnr. 130/139.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med saksnummer: Fyrstikkalleen 17, sak 16/802

Kontaktperson ved spørsmål: Alexander Liland, e-post: alexander.liland@eby.oslo.kommune.no

Kart Fyrstikkalléen 17