Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Ensjø - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Grenseveien 97

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Grenseveien 97 ANS om gjennomføring av reguleringsplan for Grenseveien 97.

Reguleringsplan for Grenseveien 97 ble vedtatt av Oslo bystyre den 2. februar 2016, sak 22.
Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av offentlig torg (Grønvoll plass) og Sentral tverrforbindelse på Ensjø mellom Malerhaugveien og Grønvoll allé.

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30). 

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo, merket sak 12/171.

Høringsfrist

23. mars 2016

Kontaktpersoner

Anders L. Solheim tlf. 469 65 588

Vedlegg

Utbyggingsavtale Grenseveien 97

Avtale garasjeanlegg

G 97 - vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse

G 97 - vedlegg 3a - Reguleringsplankart

G 97 - vedlegg 3b - Reguleringsbestemmelser

G 97 - vedlegg 4 - Eiendommen

G 97 - vedlegg 5 - Kartskisse realytelser

G 97 - vedlegg 6 - Skisse og kostnadsoverslag for Grønvoll plass

G 97 - vedlegg 7a - Avgrensing garasjeanlegg

G 97 - vedlegg 7b - Snitt garasjeanlegg

G 97 - vedlegg 8 - Tiltak OK skal opparbeide

G 97 - vedlegg 9 - Firmaattest Grenseveien 97 ANS