Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 25.10.16: Oppstart av forhandlinger for Vestkantbadet

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med grunneierne/utbyggerne om en avtale av Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37.

VestkantbadetUtbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle oppgradering og opparbeidelse/etablering av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslag for Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37.

Se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201603027.

Ved enighet vil de fremforhandlede utbyggingsavtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Spørsmål og innspill?

Spørsmål og innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer: Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37, sak 16/733
  • Kontaktperson ved spørsmål: Anita Evensen, Hege Modell

Kunngjøringen varsles i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se alle kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten