Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 21.10.16: Oppstart av forhandlinger om Tullinkvartalet

Oslo kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtaler for Tullinkvartalet.

Vi varsler at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med grunneierne/utbyggerne av

  • Kristian Augusts gate 11, 13, 15-21 og 23
  • Universitetsgate 7, 9 og 11
  • Pilestredet 25 og 27
  • St. Olavs gate 22, 24, 26, 28 og 30

Kart over aktuelt område på TullinløkkaHva handler utbyggingsavtalene om?

Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle oppgradering og opparbeidelse/etablering av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget for Universitetsgata 7-9 med flere – Tullinkvartalet.

Se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201200848.

Ved enighet vil de fremforhandlede utbyggingsavtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Spørsmål og innspill

Spørsmål og innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med saksnummer:
  • Universitetsgata 7-9 m.fl., sak 16/1292

Kontaktperson ved spørsmål: Anette Kristin Solheim.

Denne varslingen skjer i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se alle kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten