Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 17.12.2015: Vitaminveien 4 - fremforhandlet utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska CDN Oslo 3 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Vitaminveien 4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Vitaminveien på Storo.

Høringsfrist:

21.01.2016

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,

Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 15/125

Vedlegg

Signert utbyggingsavtale

Høringsbrev

Varslingsliste