Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 15.04.2016: Skøyen - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn, Drammensveien 149

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Drammensveien 149 Nybygg AS om gjennomføring av reguleringsplan for Drammensveien 149.

Reguleringsplan foreligger i to alternativer til politisk behandling. Reguleringsplanen er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 201209181.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av ny stasjon med oppganger for Fornebubanen på Skøyen, Drammensveien mellom kryss med Gustav Vigelands vei på Thune og kryss ved Hoffselva/Nedre Skøyen vei ved Skøyen stasjon, Askekroken øst for planområdet og Tyskerstrandveien, undergangen under jernbanen fra Drammensveien til Karenslyst allé.

Alle tiltakene er, med unntak av stasjon for Fornebubanen, inntatt i Byplangrep for Skøyen, se PBEs saksinnsyn saksnr. 201414412.

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn og kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Merk med saksnummer 15/2302.

Høringsfrist:

20. mai 2016

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Margrethe Pran tlf. 452 68 451 eller Anders L. Solheim tlf. 469 65 588.

Vedlegg

Skøyen - Endelig utkast til utbyggingsavtale Drammensveien 149 (L)(94226... (L)(949737)

Vedlegg 1 - Byplangrep Skøyen (L)(949738)
Vedlegg 2 - Usikkerhetsanalyse Skøyen (L)(949739)
Vedlegg 3 - Reguleringsplan for Drammensveien 149 (alternativ 2 og 3) (L)(949740)
Vedlegg 4 - Kartskisse - Eiendommen (L)(949741)
Vedlegg 5 - Oversikt over utregning av anleggsbidrag, kontantbidrag og bruk av kontantbidrag (L)(949742)
Vedlegg 6 - Tiltak utbygger skal opparbeide - tiltak med allmenn bruksrett (L)(949746)
Vedlegg 7 - Skøyen T-banestasjon med oppganger (L)(949743)
Vedlegg 8 - Kartskisse - Tiltak Oslo kommune skal opparbeide (L)(949744)
Vedlegg 9 - Eksempler på tilbakebetaling av kontantbidrag (L)(975822)