Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 10.06.2016: Varsel om oppstart av detaljregulering i Østerliveien 42-44, Lambertseter alders- og sykehjem

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 159/236, 159/245 og deler av 159/1. I tillegg berøres muligens deler av veiareal på gnr/bnr 159/92 og 159/344. Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Oslo kommune foreslår å rive eksisterende Lambertseter alders- og sykehjem for å bygge et nytt alders- og sykehjem i 4-6 etasjer, som tilfredsstiller nye krav og med plass til flere beboere. I planprosessen vil det vurderes om deler av eksisterende friområde skal bebygges. Erstatningsareal vil i så fall reguleres innenfor planområdet. Dette vil kunne innebære en endring av kommuneplanens arealdel.

Forslagstiller er Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, v/Hille Melbye Arkitekter AS.

Frist: 15. august 2016

Spørsmål eller innspill sendes innen 15. august til:

Hille Melbye Arkitekter AS v/ Per Henrik Svalastog
Tlf: 96 90 42 45
E-post: per.henrik.svalastog@hmark.no.

Se saksnummer 201604148 i Saksinnsyn.