Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kristian Augusts gate 23 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Kristian Augusts gate 23 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Universitetsgata 7-9 m.fl.
(Tullinkvartalet).

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 01.02.2017 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201200848.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes til: 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo 
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 20/584».

Høringsfrist 26. april 2020.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80