Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kristian Augusts gate 23 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Kristian Augusts gate 23 AS.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Kristian Augusts gate 23 AS for gnr. 209, bnr. 165.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201200848.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.
  • Merk henvendelsen med «Sak 20/584».

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.