Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Karihaugveien 22 - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene omhandler bl.a. opparbeidelse av vei og bekkeåpning

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med JM Norge AS vedrørende utbyggingsavtale for Karihaugveien 22, gnr. 108 bnr. 38 og gnr 108 bnr. 7.

Utbyggingsavtalen vil omfatte bl.a. opparbeidelse av vei og bekkeåpning. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Henvendelser merkes med "Karihaugveien 22"

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Birger Weld
  • Tlf. 476 71 474