Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Huk Aveny 35 - Vikingtidsmuseet – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Statsbygg om gjennomføring av reguleringsplan for Huk Aveny 35 – Vikingtidsmuseet.

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 23.05.2018 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201409196.

Utbyggingsavtalen kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Høringsfrist: 10. desember 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
telefon 21 80 21 80.