Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Hans Nielsen Hauges gate 50, Sagene - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av reguleringsplan for Hans Nielsen Hauges gate 50.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Grefsen Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Hans Nielsen Hauges gate 50.

Avtalen regulerer finansiering og gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen.

Reguleringsplanen er vedtatt av bystyret og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn, saksnummer 201509539.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «sak 16/1413».

Høringsfrist 17. april 2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

A. Alexander Liland, tlf: 21 80 21 80