Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Hagegata 27 – oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av offentlig fortau og gangvei.

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med HGT27 for gnr. 231, bnr. 154.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201415870. 

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4, først ledd.

Innspill til forhandlingene

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

 

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
    Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

eller

Merk saken med «Sak 19/1986».

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen
E-post postmottak@eby.oslo.kommune.no  
Telefon 21 80 21 80