Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Gladengveien 12-14 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Ferd Eiendom for Gladengveien 12-14.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Ferd Eiendom for Gladengveien 12-14, gnr. 129 bnr. 32 med flere.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnr. 201708971

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • eller e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.
  • Merk saken med «Sak Gladengveien 12-14».

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.