Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Gaustadbekkdalen nord - Livsvitenskapsbygget - utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder finansiering og gjennomføring av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Statsbygg om gjennomføring av reguleringsplan for Gaustadbekkdalen Nord.

Avtalen regulerer finansiering og gjennomføring av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 15.06.2011 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 200607029.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16 (klpllem 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "Sak 18/1347".

Høringsfrist 5. juli 2019

 

Kontakperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen: e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller tlf: 21 80 21 80