Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fyrstikkbakken 14 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Birk & Co AS.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Birk & Co AS for gnr. 144, bnr. 1957.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201707118.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

 

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

Kontaktperson ved spørsmål:

Marte Jervan Hoem, e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.