Furuset felt 6 - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Nye Hjem AS for del av gnr. 110 bnr. 19, 30 og 37.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 200901319.

Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig høring før skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 21/446».

Kontakt

Karen Kavli Setnes
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
Telefon: 21 80 21 80