Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fridtjof Nansens vei 12 - oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil gjelde opparbeidelse av offentlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Fridtjof Eiendom AS.

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av offenlig infrastruktur knyttet til reguleringsplanforslaget.

For mer informasjon om reguleringsplanforslaget se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201609500.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "Sak 18/1835"

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
telefon 21 80 21 80