Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjøveien 4 - Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil omfatte oppføring av nye boliger, barnehage, og forretning/kontor/bevertning.

 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Neptune Properties AS/ Ensjøveien 4 AS for gårdsnummer 128 bruksnummer 36.

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201616414.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4, først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
eller e-post postmottak@eby.oslo.kommune.no.
Merk saken med «Sak 19/1439».

 

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Elin Gun Reitan Øyehaug
E-post postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80.