Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø – Oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil handle om opparbeidelse og etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med Malerhaugveien 15 AS/USBL om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 15, gnr./bnr. 130/87.

 

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med «Malerhaugveien 15 sak 17/2461»

Kontaktpersoner ved spørsmål: