Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø - Oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil hovedsakelig omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Ensjøveien 16-18 AS (representert av Stor-Oslo Eiendom AS) om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 16-22, gnr./bnr. 133/13, 18, 32 og 41.

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur på Ensjø. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for
politisk behandling.

Eventuelle innspill sendes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med «Ensjøveien 16-22, sak 16/3616»


Kontaktpersoner ved spørsmål:

A.Alexander Liland,
e-post: alexander.liland@eby.oslo.kommune.no.