Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, varsler oppstart av forhandlinger med Attivo Bolig Malerhaugen AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 15 (gnr./bnr. 130/79).

 


Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til teknisk infrastruktur. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene sendes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med "Malerhaugveien 25, sak 14/4278"

 

Kontaktperson ved spørsmål: