Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bidrag til infrastruktur på Ensjø.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Ferd Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Ensjøveien 3-5, gnr./bnr. 128/34 og 128/96.

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Ensjø. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut på offentlig høring før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene sendes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Kontaktpersoner ved spørsmål: