Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ensjø - oppstart av forhandlinger

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Ensjø.

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 (1), varsles at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Urbanium AS/Malerhaugveien 19-23 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 19-23, gnr./bnr. 130/74.

 

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Ensjø. For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnr. 201610661. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Eller E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no.
  • Henvendelser merkes med «Malerhaugveien 19-23, sak 16/2040».

Kontaktperson ved spørsmål: