Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Diakonveien 14 m.fl. – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Det norske Diakonhjem for gnr. 39, bnr. 3 m.fl. 

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201307770. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd. 

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 20/2623».

Kontakt

Line Ringsøy Johnsen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80