Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Brobekkveien 40 m.fl. - Oppstart av detaljregulering

Planområdet utvides ved Martin Borrebekkens vei 23 (gnr./bnr. 123/521). Aktuelt reguleringsformål for området vil være grønnstruktur (turvei/friområde).

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med å omregulere utearealet i Brobekkveien 35, 37-41, 43, 45, 47, Martin Borrebekkens vei 15-39, 41, 43, 45, Nordalveien 63, 65, 67, 69, 70-75, 77, 79, 81 (gnr./bnr. 123/678 og 123/607) i bydel Bjerke.

I tillegg utvides planområde ved Martin Borrebekkens vei 23 (gnr./bnr. 123/521).


 

Hensikten med arbeidet er å omregulere fra bolig til turvei/friområde vest for Brobekkveien. Området øst for Brobekkveien skal omreguleres fra turvei til turvei/friområde. 

Forslag til omregulering er i tråd med gjeldende kommuneplan for Oslo, som angir områdene som eksisterende og fremtidig grønnstruktur.

For mer informasjon om saken se Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr.: 201920252.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8.

Det er bare nødvendig å gi uttalelse til denne varslingen dersom innspillet gjelder det nye varslede arealet. Alle tidligere innspill til planarbeidet, som hadde svarfrist 13. mai, er allerede registrert i saksinnsyn.

Innspill til utvidet areal i detaljreguleringen sendes innen 21. juni til:

Kontaktperson ved spørsmål:

Ammar Bajraktarevic
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no