Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Breivollveien 25 B og C - Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen gjelder omregulert område til forretning/ kontor/ hotell, lager og grønnstruktur.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Breivollveien 25 C AS for gnr. 119, bnr. 8 og 9.

Utbyggingsavtalen vil omfatte omregulert område til forretning/ kontor/ hotell og lager, i tillegg til grønnstruktur – vegetasjonsskjerm langs Breivollveien.
 

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201014766.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4, først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadress: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 19/2041».

Kontaktperson ved spørsmål:

Elin Reitan Øyehaug,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80.