Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Blindernveien 6 – utbyggingsavtale på offentlig høring

Utbyggingsavtalen gjelder opparbeidelse/oppgradering av offentlig veiareal og lekepark i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus om gjennomføring av reguleringsplan for Blindernveien 6.

Avtalen regulerer opparbeidelse/oppgradering av offentlig veiareal og lekepark i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt 20.12.2017 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201406255.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08:00-15:30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 17/2398»

Høringsfrist 20.03.2019

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen, postmottak@eby.oslo.kommune.no eller tlf: 21 80 21 80