Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Blindernveien 6 – oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil handle om oppgradering av gang-/sykkelvei og Marienlystparken nord/"Leker'n".

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) om utbyggingsavtale for Blindernveien 6, gnr. 46/bnr. 130.

Utbyggingsavtalen vil omhandle oppgradering av gang-/sykkelvei og Marienlystparken nord/"Leker'n". Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 01015 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2398

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748