Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Bautatomten – oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil handle om opparbeidelse av gang-/sykkelvei, parkeringsplasser, friområde, vegetasjonsskjerm langs Ankerveien, tursti og omlegging av Styggedalsparken.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med Holmenkollen Tennisklubb om utbyggingsavtale for Bautatomten på Midtstuen, del av gnr. 33/bnr. 3.

Utbyggingsavtalen vil omhandle opparbeidelse av gang-/sykkelvei, parkeringsplasser, friområde, vegetasjonsskjerm lang Ankerveien, tursti og omlegging av Styggedalsbekken. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2603

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748