Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Arnljot Gellines vei 1 – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Olav Thon Eiendomsselskap ASA for gnr. 236 bnr. 38.

For mer informasjon, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201215904.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 først ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med «Sak 17/968».

Kontaktperson ved spørsmål:

Matias Justvik
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80