Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for alpinanlegget i Grefsen- og Trollvannskleiva

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for alpinanlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Hensikten med detaljreguleringen er å gi mulighet for å oppgradere alpinanlegget

Planforslaget er konsekvensutredningspliktig, men det er ikke krav om planprogram.

Alle saksdokumenter er å finne på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201802070

Planforslaget utarbeides av Multiconsult AS på vegne av Bymiljøetaten i Oslo
kommune.

Kar over området (PDF 2MB)

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til:

Bymiljøetaten ved Lise Jørstad
E-post: lise.jorstad@bym.oslo.kommune.no
Telefon: 924 35 888

Skriftlige innspill kan innen 27. mai 2019 sendes til Multiconsult AS ved Vegard Meland, Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo, e-post: vem@multiconsult.no.