Utlysning av leiekontrakt for Bekkensten

Oslo kommune eier friområdet Bekkensten ved Bunnefjorden i Nordre Follo kommune. På friområdet ligger det en hytte som vi nå søker etter leietaker til.

Leiekontrakt vil kun tilbys en ideell eller kommunal organisasjon med et tilbud som er i tråd med tildelingskriteriene under. Det er kun hytta med det nærmeste uteområdet som omfattes av kontrakten.

Hytta er romslig, med kjøkken, stue og mulighet for bad i 1.etasje. I 2.etasje er det et stort soverom. Vann og avløp legges inn høsten 2021, og utvendig fasade er malt i 2021. For øvrig leies hytta ut slik den er, og leietaker har ansvar for all videre oppgradering og vedlikehold.

Årlig leie er 5 200 kroner, og kontraktens varighet er fem år.

Befaring

Bymiljøetaten inviterer alle interesserte til en befaring 25. november 2021 kl. 10:00. Påmelding til befaringen gjøres til kontaktperson Axel Pettersen innen 24. november 2021. Det er begrenset kollektivdekning til Bekkensten, men god plass til parkering.

Søknad og tildelingskriterier

Etter befaringen må alle interessenter levere inn en søknad om leiekontrakt. Utleie av Bekkensten er et tiltak for å fremme friluftsliv og tilgang til strandsonen.

I tråd med overordnede målsettinger vil Bymiljøetaten prioritere søknader som 1) fremmer friluftsliv for barn/unge, levekårsutsatte og allmennheten for øvrig, og som 2) har evne til å ta økonomisk og praktisk ansvar for drift, vedlikehold og evt. utbedring av hytta (kompetanse/erfaring/økonomi).

Leiekontrakt tildeles den søkeren som BYM etter en helhetlig vurdering finner å være best egnet til både å skape et godt friluftslivstilbud og til å ta godt vare på hytta.

Søknadene må inneholde en beskrivelse av følgende:

  • Hva slags friluftslivstilbud søker vil skape, hva hytta skal brukes til, og hvem som er målgruppen for søker.
  • Et realistisk anslag av hvor mye hytta vil være i bruk
  • En beskrivelse av søkers ressurser og plan for drift og vedlikehold av hytta. Med dette mener vi hvordan vedlikehold og utbedringer skal finansieres, hvordan eventuell utleie organiseres, dugnadsarbeid osv.

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Søknadsfrist

16. desember 2021.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og påmelding til befaring rettes til Axel Pettersen, tlf: 92 65 74 66, axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no