Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune - revisjon av forskrift

Bymiljøetaten har utarbeidet utkast til revisjon av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune.

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet 13.07.2021, og tillatelsesordningen som er fastsatt i forskriften har virket siden 10.09.2021.

I vedlagte høringsnotat presenteres forslag til revisjon av forskrift, og høringsfristen er 13. desember 2021.

Høringssvar merkes med saksnummer 21/29029 og  sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo. 

Høringsmøter

For å sikre en god prosess vil det gjennomføres høringsmøter med berørte parter. Det inviteres til følgende høringsmøter med informasjon om forskriften:

  • Interesseorganisasjoner og Bydeler: 29. november 2021 kl 13:30–14:30
  • Aktuelle utleieaktører: 29. november 2021 kl 15:00–16:00 

Møtene vil bli gjennomført på Teams, og påmeldingsfristen er dagen før møtet finner sted.

Påmelding sendes til forskrift.els@bym.oslo.kommune.no og merkes med “Påmelding, høringsmøte, (dato og klokkeslett)”.