Kunngjøringer

Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk på høring

Strategien fokuserer på reduksjon av materielt forbruk, gjennom et framtidsrettet, sirkulært og bærekraftig forbruk. Strategien har høringsfrist 15. januar 2018.

Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk på høring. Bilde av Oslo.

Bymiljøetaten har sendt ut «Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk» på høring. Vi oppfordrer næringsliv, organisasjoner og innbyggere til å gi høringsinnspill. Vi ønsker både direkte innspill til strategiteksten og konkrete tiltak, men også informasjon om relevante initiativer som kan bidra til strategiens målsetninger. Bymiljøetaten ønsker en bred høring og oppfordrer alle til å spre strategien i deres nettverk.

Les hele strategien her (PDF 7MB)

Høringsmøte

Bymiljøetaten organiserer et høringsmøte fredag 12. januar 2018 i Bymiljøetatens lokaler i Karvesvingen 3 klokken 09:00-11:00.

Meld deg på høringsmøte.

Vi ser frem til gode innspill.

Høringssvar

Høringssvar eller spørsmål relatert til strategien sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no