Kunngjøringer

Spirende Oslo – Strategi på høring

Strategien "Spirende Oslo" skal bidra til at Oslo skal bli en grønnere by med et mangfold av grønne byrom, aktiviteter, natur og spiselige vekster.

Tilhengerhage for hagetilhengereTilhengerhage for hagetilhengere

Oslo kommune skal tilrettelegge for en grønnere, varmere og skapende by, med plass til alle. "Spirende Oslo" handler om aktiviteten som gjøres i byen for å bringe det grønne inn i byens rom og møteplasser.

Strategien definerer to hovedmål

  1. Oslo skal bli en grønnere by med et mangfold av grønne byrom, aktiviteter, natur og spiselige vekster
  2. Oslo skal bli en varmere og mer inkluderende by der grønne møteplasser skapes gjennom urban dyrking

Strategien tar for seg en rekke innsatsområder og inspirasjonseksempler til hvordan alle kan bidra til å nå målet om et grønnere Oslo. 

Les hele utkastet til strategien Spirende Oslo (PDF 1MB).

Frist

Strategien er nå på høring. 

Høringsfrist 16. mai 2017.

Send eventuelle innspill til

Bymiljøetaten

postmottak@bym.oslo.kommune.no