Salgsplasser ved Oslos badestrender - sommeren 2022

Oslo kommune ved Bymiljøetaten forvalter flere badestrender og friområder i Oslo. Sommeren 2022 ønsker vi å aktivisere noen av disse med ulike mattilbud.

EL-sykler og små salgsvogner 

Bymiljøetaten (BYM) søker nå etter virksomheter som med EL-sykler, små matvogner/salgsvogner eller lignende kan tilby is og kioskvarer til besøkende på ulike friområder i perioden 22.06.2022 - 31.08.2022.

Plassene som tilbys vil ikke ha tilgjengelig vann eller strøm, slik at de mobile kioskene må kunne operere uten tilgang på dette. Det tillates ikke bruk av aggregat, eventuelt bare ved oppstart av kjøleanlegg ol. BYM forbeholder seg retten til å vurdere egnethet av salgsvognene. Salgsplassene som tilbys skal benyttes som permanente utsalgssteder i avtaleperioden, det er ikke anledning til å flytte salgsvognen rundt på friområdet. 

Områdene som er aktuelle sommeren 2022 er følgende: 

  • Ingierstrand
  • Sollerudstranda
  • Katten
  • Bekkensten 
  • Frysja

Søknad 

Oslo kommune ønsker seriøse, solide og motiverte tilbydere som kan gi publikum gode serveringstilbud på de ulike friområdene. Leie av areal fra Bymiljøetaten forutsetter at alle andre nødvendige tillatelser foreligger. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av konsept, hva som skal tilbys av mat og drikke og et bilde med beskrivelse av EL-sykkel/matvogn.

Tilbudet må være permanent, og man forplikter seg til å være tilstede mellom kl. 11:00 - 18:00 på utsalgsstedene. Alle kan søke, men idrettslag og frivillige vil prioriteres om de har et permanent tilbud.

Søknaden sendes via e-post:

Søknadsfrist

30. juni 2022